Vstupné

Výstava a prednášky budú prebiehať na prízemí aj poschodí
Kultúrno-spoločenského centra Jedlíkova 7, Košice.

piatok 11:00 – 19:00                   sobota 9:00 – 17:00

vstupné na výstavu 1 deň: 3,- €
vstupné na výstavu a prednášky 1 deň: 10,- €


Dôchodcovia, ZŤP:
vstupné na výstavu 1 deň: 2,- €
vstupné na výstavu a prednášky 1 deň: 7,- €


Deti do 15 rokov v sprievode rodičov:
vstupné zdarma

K vstupenke na prednášky prvých 100 návštevníkov dostane časopis Vitalita zdarma.